Läkning nivå 1

Vi jobbar med ett problem och det som har med det att göra – fokuserat arbete. Du vet vad du vill och vi pratar om ett problem som jag sedan arbetar med.

OBS: Betala aldrig förrän vi pratat och är överens om att jag ska göra en vägledning eller ett helande!