Läkning nivå 2

Vi jobbar antingen med ett problem och det som har med det att göra eller så ber du bara mig och Andevärlden att göra det som behövs göras nu. Dessutom ser jag över saker som att laga sprickor, ta bort relationskrokar, fylla på med energi, se över chakran eller annat som du behöver, även om det ligger vid sidan om det du efterfrågar i första hand så detta är ett bredare arbete än helande 1.

Du kan även ställa någon fråga och få svar på den.

OBS: Betala aldrig förrän vi pratat och är överens om att jag ska göra en vägledning eller ett helande!